Kunstprosjekt pågår - Kannik skole

Av Ikke bestemt (2023)

Om kunstverket

Kannik skole er en av landets største ungdomsskoler med rundt 570 elever. Skolen ligger i Eiganes og Våland bydel i Stavanger.

Skolebygningen er fra 50-tallet. Den ble oppgradert med C-bygget i 1955, B-bygget i 1960, G-bygget, som står for gym i 1970. I 2018 sto D-bygget klart som er siste oppgradering. Dette utløste midler til et kunstprosjekt ved Kannik skole. Kunstkomiteen ønsket kunstverk på fasadens øvre del.

Kunstkomiteen skriver i kunstplanen : Intensjonen er at kunstprosjektet skal vokse på brukeren over tid. Det er ønskelig med et verk som tar opp i seg skolens motto «alle skal med», et verk som samtidig kan reflektere skolens profil som er «å være en kunnskapsskole som setter læring i fokus». -- Når det er sagt, så plasseres verket i skolegården, et område der ungdommene skal kunne leke, være kreative og frie, være nysgjerrige på, og bygge opp tillitt til hverandre og kanskje forelske seg. En skolegård har potensial i seg til å være selve ungdomskilden. Kunstkomiteen ønsker å åpne opp og gi kunstnerisk frihet, men ser for seg et konsept som kan romme begrepene solidaritet og livskraft, kunnskap og vitalitet -- med stikkordet «ungdomskilden». Et subtilt verk som «hvisker» og blir større over tid.

To kunstnere ble valgt ut til å delta i en lukket konkurranse: Matt Bryans og Sara Korshøj Christensen.

Kunstkonsulent: Tove Kommedal

  • Kunstner:
  • Tittel: Kunstprosjekt pågår - Kannik skole
  • Kategori: Skulptur
  • År 2023
  • Sted Kannik skole
  • Plassering Bygg D i skolegården.

Ikke bestemt

Les mer...

Relaterte artikler