Kunstprosjekt pågår - Hundvåg skole

Av Ikke bestemt (2023)

Om kunstverket

Hundvåg skole ligger på øya og bydelen Hundvåg som befinner seg øst for Stavanger sentrum. Basert på tanken om at kunst har potensial til å avspeile skjulte sider av kulturen, er det enighet i kunstkomiteen om at elevene skal delta i kunstprosjektet. Målet er å realisere et relasjonelt prosjekt som utformes som et fysisk verk til slutt og monteres inn i bygningen. Kunstkomiteen ønsker å gi kunstnerne kunstnerisk frihet til å realisere et prosjekt som tar elevene med på en refleksjonsprosess som både omfatter de kreative fagene i skolen og de kulturhistoriske lagene knyttet til området. Det er ønskelig at kunstverket er innendørs.

Kunstkonsulenten presenterte 6 kunstnerskap for kunstkomiteen for prosjektet, og to av disse ble valgt til å delta i konkurranse; Hans Edward Hammonds og Kristen Rønnevik. Innlevering av konkurranseforslagene vil være i slutten av 2023, med juryering på nyåret 2024. Kunstverket er planlagt ferdigstilt i september/oktober 2024.

Kunstkonsulent: Tove Kommedal.

  • Kunstner:
  • Tittel: Kunstprosjekt pågår - Hundvåg skole
  • Kategori: Skulptur
  • År 2023

Se mer

Relaterte artikler