Kunstprosjekt pågår - Hundvåg skole

Av Hans Edward Hammonds (2024)

Om kunstverket

Hundvåg skole ligger på øya og bydelen Hundvåg som befinner seg øst for Stavanger sentrum. Basert på tanken om at kunst har potensial til å avspeile skjulte sider av kulturen, er det enighet i kunstkomiteen om at elevene skal delta i kunstprosjektet. Målet er å realisere et relasjonelt prosjekt som utformes som et fysisk verk til slutt og monteres inn i bygningen. Kunstkomiteen ønsker å gi kunstnerne kunstnerisk frihet til å realisere et prosjekt som tar elevene med på en refleksjonsprosess som både omfatter de kreative fagene i skolen og de kulturhistoriske lagene knyttet til området.

Etter gjennomført skissekonkurranse vant Hans Edward Hammonds oppdrag om kunstprosjekt ved Hundvåg skole. Kunstverket er planlagt ferdigstilt i september/oktober 2024.

Kunstkonsulent: Tove Kommedal.

Hans Edward Hammonds

Les mer...

Relaterte artikler