Syv små blåblomstra

Av Kiyoshi Yamamoto (2022)

Om kunstverket

Madlamark skole er en barneskole 1.-7. trinn med ca. 350 elever, og ca. 120 ansatte fordelt på barneskolen, SFO og en Spesialavdeling som kalles "STOLT" - en forkortelse for Særskilt tilrettelagt opplæringstilbud.

10 kunstnere ble invitert til å presentere sitt kunstnerskap for kunstkomiteen for bygget. Det har vært bevissthet rundt å ivareta variasjon i uttrykk, materialer, ulikt kjønn, samt muligheter for lokal tilhørighet . 3 kunstnere ble invitert til lukket konkurranse: Per Christian Brown Liv Tandrevold Eriksen Kiyoshi Yamamoto

Konkurranseforslagene ble juryert og Kiyoshi Yamamoto ble valgt til å utføre kunstverket ved skolen. Kunstverket "Syv små blåblomstra" er et komplekst kunstverk som er ment å utforske grenser mellom opplevelse, trygghet og vennskap. Det består av to deler; en større installasjon på veggen ved skoleinngangen/fellesrom, samt en serie med innrammede grafiske arbeider skapt og laget sammen med elever på skolen.

Kunstkonsulent: Margrethe Aanestad

  • Kunstner:
  • Tittel: Syv små blåblomstra
  • Kategori: Skulptur
  • År 2022
  • Beskrivelse teknikk/medie Installasjon
  • Plassering Inngangsparti/fellesrom

Relaterte artikler