Spor

Av Eivind Egeland (2021)

Om kunstverket

Madla barne- og ungdomsbolig rommer ikke bare en institusjon, men også et hjem. Det er ønskelig at kunstprosjektet skal være identitetsskapende og helhetlig der kunstneren tar utgangspunkt i dette konkrete stedet. Hva er et hjem? Hva rommer et hjem og dets betydning? Hvilken betydning har dette for en felles identitet til brukerne som bor her? Hva er brukerne på dette stedet opptatt av? Hva beriker deres liv?

Kunstkomiteen valgte å invitere inn 2 kunstnere til lukket konkurranse, Magny Tjelta og Eivind Egeland. Eivind Egeland ble valgt av juryen til å gjennomføre sitt forslag til kunstprosjekt.

Egelands prosjekt er en installasjon bestående av foto, veggmaleri, marmorplater med sandblåste tegninger, vindusfolie og oljemaleri. Prosjektet skal kunne oppleves som en privat kunstsamling, med tanke på variasjonen av teknikker og uttrykk. I kjernen av prosjektet står barnet og hjemmet. Fotografi, tegninger, historie, relasjoner og er alle spor. Kunstneren ønsker med prosjektet å sette et spor på boligen som vil kunne skape glede og undring hos betrakter uansett alder og forutsetninger.

Kunstkonsulent: Signe Christine Urdal.

Eivind Egeland

Les mer...

Relaterte artikler