Uten tittel

Av Mona Orstad Hansen (2021)

Om kunstverket

Verket av gjennomfargede fiberbetongplater er bygd opp som et relieff med ulike strukturer i overflaten. Det speiler vindusformen, samt farger og materialer ellers i bygget og kunstprosjektet blir en del ev helheten. Motivet består av utsnitt og fragmenter hentet fra maleriet "Silhuett" laget i 2020, samt geometriske former og horisontlinjer.

  • Kunstner:
  • Tittel: Uten tittel
  • Kategori: Skulptur
  • År 2021
  • Materiale / medie: Betong
  • Beskrivelse teknikk/medie Gjennomfargede fiberbetongplater
  • Plassering Montert på vegg utendørs

Relaterte artikler