Ti par sko - minnesmerke over Tjemsland-gruppa

Av A K Dolven (2024)

Om kunstverket

Tjemsland-gruppa var en Stavanger-basert motstandsgruppe under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945. Den ble etablert ved årsskiftet 1942-43 og besto i starten av medlemmer av Norges Kommunistiske Parti. Gruppa ble ledet av Ferdinand Tjemsland som var 23 år i 1940. De illegale møtene ble avholdt i Kyviks vei 18 på Storhaug.

Tjemsland-gruppa sto bak en rekke aksjoner mot den tyske okkupasjonsmakten i Stavanger-området. De ga ut den illegale avisa Friheten. Gruppa ga dekning til ettersøkte motstandsfolk, hjalp til med flukt og fluktruter for disse, laget falske identitetsdokumenter og drev etterretning og sabotasje mot tyske anlegg. Etter hvert fikk Tjemsland-gruppa tilslutning fra menn og kvinner fra alle Stavangers bydeler og sosiale lag.

I august 1943 ble flere av lederne pågrepet, forhørt og torturert av det tyske sikkerhetspolitiet, Gestapo. I alt ble 130 personer fra Tjemsland-gruppa - den kommunistiske kamporganisasjonen - arrestert høsten 1943. Det var den største Gestapo-aksjonen i Rogaland under den tyske okkupasjonen. Peder Myge ble det første dødsofferet fra kamporganisasjonen da han ble skutt av Gestapo under fangenskap.

Etter opphold i fengsel og Grini fangeleir ble 13 menn fra Tjemsland-gruppa 31. mars 1944 stilt for en tysk domstol. Disse ni fikk dødsdom: Ferdinand Tjemsland, Georg Osnes, Arthur Emanuelsen, Knut Haugneland, Magnus Nilsen, Henry Viktor Larsen, Arnt Andersen, Georg Nordbø og Martin Johansen. De resterende fire, Hermann Dahl, Guttorm Husveg, Halvor Tjelmeland og Einar With ble sendt i fangenskap i Tyskland, men overlevde krigen.

  1. og 10. mai 1944 ble de ni dødsdømte fra Tjemsland-gruppa henrettet i Trandumskogen. I et felles brev fra dødscella like før henrettelsen skrev de blant annet: - Vi har ført kampen til siste slutt for at vårt land skulle gjenvinne sin selvstendighet og frihet. 16. juli 1945 ble frihetskjemperne begravet på Eiganes gravlund under stor deltakelse fra Stavangers befolkning.

Minnesmerket er utformet av kunstneren A K Dolven (f. 1953), og består av en marmorbenk med objekter i bronse.

A K Dolven bor og jobber i Oslo og Lofoten, og er en av Norges fremste samtidskunstnere, med en omfattende internasjonal karriere. Hun jobber hovedsakelig med maleri, grafikk, film, video og installasjon. Med utgangspunkt i egen kropp, egne erfaringer og omgivelsene hun virker i, tar hun opp allmennmenneskelige tema i sin kunstpraksis. Dolvens arbeider preges ofte av en rå enkelhet, der man kan se spor av en prosess. Uttrykket er nakent og direkte, og hun lykkes med å skape en balanse mellom verkenes materialitet og eksistensielle innhold.

A K Dolven er utdannet ved Ècole des Beaux-Arts og Statens kunstakademiet, og har stilt ut og vært innkjøpt til en rekke viktige institusjoner. Hennes utsmykninger finnes blant annet i Borkens videregående skole, Bamble videregående skole, Regjeringskvartalet i Oslo og Haukeland Sykehus i Bergen. Dolven vant den internasjonale konkurransen om utsmykning av Stormen, Kulturkvartalet i Bodø i 2013.

Kilde: https://trondheimkunstmuseum.no/a-k-dolven

Les mer om A K Dolven## LENKE

A K Dolven

Les mer...

Relaterte artikler