Om Samlingen

Kunsten treffer et stort og sammensatt publikum, og beriker omgivelsene våre der dagliglivet utspiller seg. Kommunen har derfor et særlig ansvar for å sikre at kunstverkene har høy kunstnerisk kvalitet og god tilgjengelighet, og er relevant for innbyggere i alle aldre. Kunst i offentlige rom har siden 1970-tallet fått en fremtredende rolle i samfunnet vårt og blitt en del av vårt kulturmiljø. Gjennom kunsten og dens tidsånd settes fokus på spørsmål som berører demokrati, visjoner, normer, kunstens verdi og politiske vurderinger i samfunnet vårt.

Det arbeides med oppdatering av databasen,- så mer tekst, foto, film vil komme til etter hvert.

Kunstverkene i denne databasen er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.

Ønsker du å bruke foto av kunstverk? Kontakt BONO for å få tillatelse til bruk - www.bono.no