Gausel skole

Skolen ble rehabilitert og fikk et nybygg i 2008, noe som gjør den til en av de mest moderne barneskolene i nærområdet. Tross oppussingen er skolens opprinnelige struktur fortsatt intakt. Skolen arrangerer leksehjelp for elever fra 1. til 4. klasse, og ekstra fysisk aktivitet for elever fra 5. til 7. klasse. Fysisk aktivitet er obligatorisk for alle elever på 5. til 7. trinn. Målsettingen er at alle elever skal være fysisk aktive.

Her finner du