Innbyggertorget i Vikevåg

Innbyggertorgene i Stavanger kommune skal være gode og aktive møteplasser mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner.

Intensjonen er å skape arenaer for samarbeid, engasjement og utvikling i lokalsamfunnene, og gi innbyggerne tilgang til kommunale tilbud og tjenester.

Her finner du