Rennesøy skole

Rennesøy skule er ifrå hausten 2016 ein rein ungdomsskule, og har difor elevar frå 8. til 10.klassetrinn. Hausten 2018 har vi 220 elevar. På 8. klassetrinn får vi elevar frå Mosterøy og Vikevåg skole hit til oss.

Skulen vår har sidan 1990 fått eit tilbygg med mediatek, og er blitt delvis ombygd og oppussa. Vi har gode spesialrom til mat og helse, kunst og handverk, musikk og natur og miljø. I 2010 stod idrettshall med symjebasseng ferdig på skuleområdet.

Her finner du